POLITYKA PRYWATNOŚCI I  POLITYKA COOKIES

Korzystanie z niniejszej strony internetowej https://www.grupaautowimar.pl/ oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności i Polityki Cookies.

________________________________________________________________________________________

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Grupa Auto Wimar gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych dla użytkowników odwiedzających stronę internetową https://www.grupaautowimar.pl/  (zwaną dalej Serwisem). Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Administratorem strony i danych osobowych, w zależności od zakresu świadczonych usług, jest GRUPA AUTO WIMAR, w której skład wchodzą spółki:

 1. Auto Wimar Sp. z o.o., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail:,  telefon 22 510-66-00 cc@auto-wimar.pl  
 2. Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia; adres e-mail:, telefon 22 738-46-00 cc@auto-wimar.pl
 3. Auto Wimar Centrum sp. z o.o. , ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, adres email cc@auto-wimar.pl telefon 22 22 88 001
 4. Auto Wimar Ursynów sp. z o.o. , ul. Gruchacza 39, 02-814 Warszawa, adres email ccawu@auto-wimar.pl telefon 22 549-10-00

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem e-maila na adres iod@auto-wimar.pl lub pisemnie pisząc na adres AUTO WIMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies proszę kontaktować się z Administratorem danych na adres e-mail:  cc@auto-wimar.pl

W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia (komputera, telefonu) z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§2 

DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:

 1. Administrator –  Spółka z  Grupy Auto Wimar właściwa ze względu na dostępność produktu/realizację usługi, w której skład wchodzą Spółki:

Auto Wimar Sp. z o. o. Sp. k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa; adres e-mail:,  telefon 22 510-66-00 , cc@auto-wimar.pl

Auto Wimar Centrum Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 249, 05-816 Michałowice Opacz-Kolonia; adres e-mail:, telefon 22 738-46-00.cc@auto-wimar.pl

Auto Wimar Centrum sp. z o.o.Store by Auto Wimar , ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa , adres email cc@auto-wimar.pl telefon 22 22 88 001

 1. Użytkownik – każda podmiot odwiedzający stronę www (i wszystkie podstrony), pod którą dostępny jest Serwis i korzystający z niej;
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.grupaautowimar.pl/; 
 3. .bespokeChat – usługa wyświetlana w Serwisie, która jest wirtualnym chatem z naszym pracownikiem za pomocą którego możemy skomunikować się z Użytkownikiem; 
 4. Fanpage – strona Skoda Auto-Wimar – blisko Ciebie oraz Store by Auto Wimar, których administratorem na platformie Facebook jest GRUPA AUTO WIMAR, gdzie istnieje możliwość rozmowy za pomocą chatbot;
 5. Cookies, Ciasteczka są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

§3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator.
 2. Administrator wyznaczył Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować za pomocą e-mail pisząc na IOD@auto-wimar.pl  lub pisemnie pisząc na adres AUTO WIMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Modlińska 224, 03-119 Warszawa z dopiskiem „dla Inspektora Ochrony Danych”. 
 3. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, o których mowa poniżej, w celach na jakie wskazują dane formularze.
 4. Dane osobowe są zbierane za pośrednictwem: 
 1. Formularz jazdy próbnej – w których Użytkownik może podać  imię, adres e-mail, nr telefonu 
 2. Formularz poszukującego samochodu  lub formularza odkupu samochodu – w którym Użytkownik może podać  imię, adres e-mail, nr telefonu oraz informacje na temat wybranego samochodu
 3. Formularza kontaktu – w którym Użytkownik może podać imię, adres e-mail, nr telefonu
 4. Standardowo korzystanie z aplikacji mobilnych generuje metadane: adres IP, czas dostępu,

długość trwania sesji, rodzaj używanego oprogramowania, lokalizację urządzenia. Z metadanych – w połączeniu z informacjami o tym, w jaki sposób określona osoba korzystała z aplikacji, czy usługi powstaje dokładny profil użytkownika, obejmujący także jego cechy osobowości oraz opis przyzwyczajeń i indywidualnego trybu życia.

 1. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a na Facebooku zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych imię i nazwisko, Nick, zdjęcie profilowe, inne zdjęcia, które również mogą przedstawiać wizerunek powiązane z relacją fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne. Zbieramy i przetwarzamy także treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger I chatbot poprzez co możemy dowiedzieć się o Twoim adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który zawarłeś w związku z okolicznościami naszej korespondencji. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 2. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik podaje samodzielnie. Wyjątkiem są sytuacje, o których szerzej poniżej, które to polegają na automatycznym zbieraniu danych przez Cookies oraz dane pozyskane w związku z logowaniem, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej, ale także w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty. 
 3. Za pomocą niniejszej strony, fanpage’a Skoda Auto-Wimar – blisko Ciebie oraz Store by Auto Wimar, za pomocą powiązanych z powyższymi aplikacjami .bespokeChat oraz chatbot przetwarzamy dane:
 1. W związku z wykonaniem umowy lub w związku z czynnościami podjętymi przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. zapis na jazdę próbną, złożenie formularza w celu oświadczenia woli chęci odkupu samochodu, itd.)
 2. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających ustawy o księgowości— na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów prawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. W związku z udzielenia rabatu lub kodu promocyjnego — na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. W celu wysyłania informacji handlowych i marketingowych  – na podstawie zgody z art. 6 ust 1 lit. a) RODO;
 5. W celu przedstawiania Ci spersonalizowanych ofert oraz informacji dotyczących działalności Spółki ustalonych na podstawie Twoich preferencji, zainteresowań, sposobu korzystania ze strony, które to informacje Spółka pozyskała na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 6. W celu umożliwienia Użytkownikowi skorzystania z fanpage’a na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  Wyrażenie zgody może nastąpić na podstawie wyraźnego działania (np. dołączenie do osób obserwujących fanpage, pozostawienie posta na wall’u fanpage’u) oraz zmianę ustawień w serwisie Facebook’a;
 7. Niezbędne do rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – są to czynności podjęte niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
 8. Niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 9. Niezbędne do kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 10. Związane z nieopłaconymi zamówieniami/ umowami, które nie doszły do skutku — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 11. Związane z tworzeniem rejestrów i ewidencji związanych z RODO — w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 12. Niezbędne do celów archiwalnych i dowodowych na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 13. W celach analitycznych, które służą nam do analizy danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Pixel Facebooka— na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 14. Dotyczące wykorzystywania cookies w Serwisie Administratora — na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 15. Dotyczące zarządzania stroną internetową, grupami i stronami administratora na innych platformach— na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 16. Dotyczące odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktu, .bespokeChat, chatbot pytanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora:
 1. przez czas realizacji poszczególnych usług/celów;
 2. przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego;
 3. przez okres wymagany przepisami prawa księgowego i podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z ustawy o rachunkowości, itd.
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych bezpośredniego, w tym profilowania;
 5. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 6. do czasu rezygnacji z korzystania z usługi fanpage’a na Facebooku przez Użytkownika poprzez wypisanie się z fanpage’a lub zmianę ustawień w serwisie Facebook;
 7. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 1. Dane nadmiarowe, których Administrator nie potrzebuje,  a które zostały przez Użytkownika przekazane Administratorowi, będą przetwarzane na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika. Dane te mogą być anonimizowane.
 2. Odbiorcą danych osobowych są zewnętrzne firmy z którymi współpracujemy i z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. firma świadcząca usługi z zakresu IT, firma dostarczająca narzędzi do profilowania użytkowników strony internetowej. Odbiorcą danych osobowych może być także importer Volkswagen Group Polska, VWFS  
 3. Każda osoba posiada:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do informacji o profilowaniu, prawo do uzyskania informacji na temat stworzonego profilu, prawo do uzyskania informacji na temat zebranych danych osobowych, które posłużyły do stworzenia profilu, prawo do uzyskania informacji nt. segmentu do którego dana osoba została zakwalifikowana. Administrator dostarczy dane osobowe jeśli nie wpłynie to negatywnie na prawa lub wolności innych osób, w tym tajemnice handlowe lub własność intelektualną, w szczególności na prawa autorskie chroniące oprogramowanie Administratora.
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, 
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, 
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania, 
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie w związku z  przyczyną związaną z Pana/ Pani szczególną sytuacją, ponieważ przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Po jego wniesieniu administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń .
 7. Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu na potrzeby marketingu, w tym profilowania. Również w tej sytuacji przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 8. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody – przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać,
 9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO
 1. PROFILOWANIE: Za pomocą Serwisu zbierane są dane osobowe w postaci adresu IP. Dzięki profilowaniu wiemy jaki samochód, produkt, inna usługę Użytkownik oglądał najczęściej. Na podstawie oceny predyspozycji i zainteresowań Użytkownika tworzymy profil w związku z którym podsyłamy Użytkownikom spersonalizowane oferty. Jeśli Użytkownik wypełni formularz i wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na jego adres e-mail i/ lub nr telefonu będą wysyłane spersonalizowane oferty, usługi, etc. Pana/ Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który jednocześnie mógłby prowadzić do podejmowania wobec Pana/Pani decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom preferencji na potrzeby prowadzenia marketingu bezpośredniego (i przygotowywania dla Pana/Pani indywidualnych ofert i informacji)
 2. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH: Z uwagi, że Administrator i jego odbiorcy korzystają z usług Google, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Zawsze, gdy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich, sprawdzamy, czy dany podmiot przystąpił do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”.
 3. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 4. FACEBOOK: Wszelkie informacje zawarte na Twoim profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Spółka występuje jako administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook i informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Spółkę. Niezależnie od tego administratorem Twoich danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Spółki. Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisie Facebook znajdziesz na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation 

§4

ZASADY, CELE DZIAŁANIA I RODZAJE PLIKÓW COOKIES 

Pliki cookies zainstalowane poprzez serwis dzielą się na następujące typy:

  1. Cookies techniczne: są ściśle związane z poruszaniem się po stronach Serwisu i zapewniają normalną nawigację na stronie. Pozwalają, między innymi, śledzić wybory Użytkownika (wybór rozmiaru używanej czcionki), rozpoznać komputer lub urządzenie mobilne, w przypadku nowego połączenia i zarządzać sesją przeglądania (pozwalając zachować aktywne połączenie w strefie zabezpieczonej hasłem w czasie całej sesji internetowej). 
  2. Cookies analityczne: Wykorzystuje się je także w celach statystycznych, aby poprawić jakość usług oraz dostępność Serwisu dla użytkowników.Miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych plików cookie, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.

Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę oraz dane geograficzne. 

Korzystamy także z usług Google, tj. Google Analytics. Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę, a także Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

  1. Pliki cookies osób trzecich instalowane w celach marketingowych: są to cookies instalowane za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie, aby móc wysyłać użytkownikom spersonalizowane reklamy, zgodnie z ich preferencjami, według informacji związanych z odwiedzanymi stronami (np. wizytą na stronach tej Witryny lub innych, które używają tych samych Cookies).
  1. Pliki cookies społecznościowe: Serwis zawiera funkcje do udostępniania treści poprzez sieci społeczne. Są wykorzystywane w celu rozpowszechniania informacji na forach społecznościowych. Jego administrator może zbierać informacje, takie jak używany adres IP czy też strony odwiedzane lub zapisane w plikach cookies. Gromadzenie tych informacji jest regulowane przez politykę prywatności firm, które umożliwiają takie funkcje. Więcej informacji na temat dokonywanego przetwarzania danych, wyłączania i/lub usuwania tych plików cookie, należy szukać na stronach:
 1. Pinterest:  https://pl.pinterest.com/grupaautowimar/
 2. Twitter https://twitter.com/GrupaAutoWimar, 
 3. Facebook https://www.facebook.com/GRUPA-AUTO-WIMAR-211830935824295
 4. Google https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 

§5

OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: 

 • sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu aż do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • stałe – pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas wskazany w parametrach strony internetowej albo do momentu ich ręcznego usunięcia (więcej na ten temat §2 powyżej).

§6

USUWANIE/ ZMIENIANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Użytkownicy mogą samodzielnie dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Procedura różni się w zależności od używanej przeglądarki. Całkowite zablokowanie plików Cookies zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także utrudniać, a nawet uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w    ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. W związku z tym prosimy użytkowników o okresowe sprawdzanie treści oświadczenia w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami. Powodem zmian mogą być zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, zmiany z punktu widzenia działalności marketingowej, itp. Niniejszy dokument został opublikowany w dniu 22.03.2019 r.